تپه چغابنوت

تپه چغابنوت

 

 

تپه چغابنوت هزاره هشتم تا چهارم پيش از ميلاد-اولين آثار نگارش در فلات ايران

 چغابنوت تپه کوچکی است در خوزستان که خانم دکترهلن کنتور در سال 1976م و دکتر عباس علیزاده که در 1375خ آن را کاوش کردندو قدیمی‌ترین استقراردر دشت خوزستان است

 اين تپه كوچك در 6 كيلومتري تپه چغاميش قرار دارد.در سال 1976 هييت باستان شناسي نيو يورك در حال حفاري در تپه چغاميش بود كه تيغه بلدوزري در تپه چغابنوت آثاري باستاني را از زير خاك بيرون مي آورد و هييت حفار دانشگاه شيكاگو به آن محل ميروندو حفاري در آنجا را در دستور كار خود ميگذارند. حفاري در اين محل آثار مختلفي از دوره هاي سوزيانا را از دل خاك بيرون آورد. آثار به دست آمده مربوط به دوره سوزياناي قديم،ميانه و سوزياناي عتيق هستند.بيشترين آثار معماري مربوط به دوره سوزياناي ميانه است.در اين محل ساختمانهاي گرد به همراه كوره مي ساختند و كفهاي خانه را با گل اندود مي كردند. اشياي به دست آمده سفالهايي به شكل پياله ،كاسه هاي ساده ،كاسه هاي با بدنه مقعروسبوهاي با گردنبند بلند بودند. در برخي موارد آثاري از صفحات صاف گلي پخته ديده شد كه يك سمت آنرا با دقت صاف كرده بودند. اين سمت صاف آماده علامت گذاري بود و بعضي از پلاكها با ناخن علامتگذاري شده اند.اين آثار كه در نوع خود بي نظير است نشاندهنده اولين آثار نگارش در اين منطقه استنتايج آزمايش كربن14 سالهاي بين7000 تا 3700 پ م را نشان ميدهد. اين محل ابتدا دوره اهلي كردن و توليد غذا را طي كرده است. ابتدا در ميانه هزاره هشتم پ م و پيش از اختراع سفال چغابنوت مسكون بوده است و تا آغاز دوره سوزياناي عتيق نيزآباد بوده است.براي مدتي متروك ميشود و در هزاره پنجم پ م تا هزاره چهارم پ م دوباره در اين منطقه زندگي جريان مييابد

ماخذ : ايران در پيش از تاريخ اثر دكتر ص م شهميرزادي


باستانشناسی ایران -عصر سنگ -باستانشناسی جهان -غار کمربند.انجمن باستان شناسی دانشگاه کمال الملک - archaeology.com