مصر پيشتاز اكتشافات باستان‌شناسي در سال گذشته

06/12/2010 20:41

چندی پیش در گزارشی که توسط شبکه دیسکاوری پخش شد دو برادر ایتالیایی خبر از پیدا شدن بقایای ارتش کمبوجیه، پادشاه هخامنشی در مصر دادنددر پی اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، دستور بر پیگیری کشف ۵۰ هزار سرباز هخامنشی در مصر را صادر کرد. اما پس از آن زاهی حواس، مدیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر، در سایت اینترنتی خود اعلام کرد یافته های برادران کاستیلیونی قابل تأیید نیست و آنها مجوز انجام کاوش باستان‌شناسی را نداشته‌اند

این سخنان با واکنش مقامات سازمان میراث فرهنگی ایران مواجه شد و سخنگوی این سازمان خبر ارسال نامه ای به یونسکو و درخواست صیانت از هویت ۵۰ هزار سرباز هخامنشی را اعلام کرد.

در گزارش منتشر شده توسط شبکه دیسکاوری نه تنها برادران کاستیلیونی خبر کشف بقایای ارتش کمبوجیه را اعلام کردند، بلکه داریو دل بوفالو که از او به عنوان استاد دانشگاه لچه، شهری در جنوب ایتالیا، نام برده می شود هم این خبر را تاییدد کرد.

حسن محسنی، سخنگوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگویی با خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر درخواست ایران از یونسکو برای صیانت از هویت ۵۰ هزار سرباز هخامنشی گفته بود "تمام مستندات مرتبط با بقایای۵۰ هزار سرباز هخامنشی توسط دانشگاه لچه بررسی شده اما ما نگران این هستیم که فشارهای سیاسی بر این دانشگاه باعث شود هویت آثار را خدشه دار کنند."

مارچللو گوآئیتولی مدیر دانشکده میراث فرهنگی دانشگاه لچه در ایتالیا در گفت و گوبا بخش فارسی رادیو بی بی سی هرگونه ماموریتی از سوی این داشگاه در مصر و در این رابطه را تکذیب کرد.

او در همین رابطه گفت "در رابطه با این ماجرا ما ماموریتی نداشتیم. این مساله را دنبال کرده ام ولی دانشگاه ما در این رابطه کاری انجام نداده است. ما دانشکده میراث فرهنگی هستیم و ماموریت های خارجی زیادی داریم از جمله در سوریه، آناتولی و همچنین در شمال آفریقا در لیبی و تونس ماموریت داریم ولی مطلقا در این منطقه کاوشی نداشته ایم."

مارچللو گوآئیتولی درباره همکاری پرفسور داریو دل بوفالو با این دانشگاه برای انجام تحقیقات در مصر گفت: "پروفسور داریو دل بوفالو سالها پیش با این دانشگاه قراردادی برای تدریس چند واحد درسی داشت و سالهاست که دیگر با ما همکاری نمی کند در ضمن او این ماموریت را برای این دانشگاه انجام نداده است."

داریو دل بوفالو که از او به عنوان استاد دانشگاه لچه نام برده شده است، در رابطه با نقش دانشگاه لچه در این تحقیقات به ما گفت: "این یک هیئت زمین شناسی برای شناخت عوارض و توپوگرافی زمین در آن منطقه بود که توسط برادران کاستیلیونی به همراه موسسه زمین شناسی قاهره تشکیل داده شد. دانشگاه لچه هیچ نقشی در این میان نداشت. من در دانشگاه لچه تدریس می کردم اما این مساله دیگری بود و به دانشگاه لچه هیچ ارتباطی پیدا نمی کرد."

دکتر زاهی حواس، مدیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر در سایت اینترنتی خود اعلام کرد یافته های برادران کاستیلیونی قابل تأیید نیست و آنها مجوز انجام کاوش باستان‌شناسی را نداشته‌اند. او در این بیانیه از پائولو گالو سرپرست رسمی هیئت باستان شناسی ایتالیا در واحه البحرین در مصر نام برد.

پائولو گالو استاد دانشگاه تورین ایتالیا و عضو انجمن باستان‌شناسی اسکندریه مصر که اکنون برای تحقیقات باستان شناسی در مصر به سر می برد، بر این نکته تاکید دارد که دانشگاه تورین در ایتالیا تنها دانشگاهی است که به طور رسمی اجازه تحقیق دراین منطقه را دارد.او درباره ادعای برادران کاستیلیونی به بخش فارسی بی بی سی گفت: "آنها هیچگاه اجازه رسمی برای این کاوش در واحه بحرین را نداشتند. آقایان کاستیلیونی آماتور هستند و هیچ عنوان دانشگاهی ندارند. دو برادر هستند که از دنیای صنعت می آیند و هیچ موقعیت آکادمیکی ندارند.از سوی دیگر داریو دل بوفالو می گوید به عنوان کسی که روی زمین شناسی و سنگهای منطقه شمال آفریقا و مدیترانه (در دوران باستان) مطالعاتی انجام داده، با برادران کاستیلیونی برای انجام مطالعات زمین شناسی در آن سفر همراه بوده است.او در این باره گفت: "این ماموریتی برای کاوش های باستان شناسی نبود، بلکه یک پیمایش زمین شناسی برای نقشه برداری و شناخت توپوگرافی باستانی منطقه بود که منجر به آشکار شدن چیزهایی شد که اکنون نام آن را "کشف باستان‌شناسی" گذاشته اند. اما هیچ کدام از ما با احساساتی شدن، نام آن را اکتشاف باستان شناسی نگذاشت.


باستانشناسی ایران -عصر سنگ -باستانشناسی جهان -غار کمربند.انجمن باستان شناسی دانشگاه کمال الملک - archaeology.com